Paramos skyrimas internetu

Deklaracijos teikiamos www.deklaravimas.vmi.lt

Prisijungus pasirinktu būdu (jungiantis banke rinktis prisijungimą prie Elektroninės deklaravimo sistemos), renkamės „Pildyti formą“ (kairėje):

 

Atsidarius pasirinktam puslapiui randame formą FR0512 („Formos kodas“ – Filtruoti):

 

Atsidarius formai FR0512 surašome savo duomenis (mėlynai pažymėti laukeliai), įrašome mokestinį laikotarpį (2017), organizacijos duomenis (apibrėžta raudonai: E2 laukelis: 122352489, E3 laukelis: JKK „KELELIS“), įrašome, kiek procentų skiriama (galima skirti iki 2%), jei norima – galima pasirinkti iki kurių metų bus teikiama tokia parama šiai organizacijai (iki nurodytų mokestinių metų nereikės pateikinėti deklaracijos iš naujo, galima skirti iki 5 metų). Patikriname, ar nėra klaidų („Klaidų tikrinimas“ viršuje) ir pateikiame deklaraciją („Pateikti deklaraciją“ viršuje dešinėje). Atsidarius papildomam laukui patvirtiname tai („Pateikti deklaraciją“).